دکترقربانعلی تنگ شیر مدرس دانشگاه «کاربرد چهره شناسی در روابط عمومی » در روابط عمومی ها برای ارائه خدمات بیشتر در راستا شفافیت هر چه بیشتر و شناخت مخاطبان استفاده از تکنیک های چهره شناسی و روانشناسی کمک بسیار ارزشمندی در ارائه خدمات بیشتر و ارتباط ارزشمند را خواهند داشت. هر دانشی که بتواند […]

 

دکترقربانعلی تنگ شیر

مدرس دانشگاه

«کاربرد چهره شناسی در روابط عمومی »

در روابط عمومی ها برای ارائه خدمات بیشتر در راستا شفافیت هر چه بیشتر و شناخت مخاطبان استفاده از تکنیک های چهره شناسی و روانشناسی کمک بسیار ارزشمندی در ارائه خدمات بیشتر و ارتباط ارزشمند را خواهند داشت. هر دانشی که بتواند ما را یاری دهد تا به هر انسان به عنوان شخصی منحصر به فرد نگاه کنیم یک نعمت است تلاش برای مشاهده و درک دیگر دیگران روابط را به سمت مثبتی سوق می‌دهد و اعتماد و تحمل متقابل را پی ریزی می کند چهره شناسی نوع دید و رابطه ما با مردم را کاملا متحول کرده است. احساسات ، خلقیات ،رفتارها و استعدادهایی که داریم همه در صورت ما نمایان است به همین دلیل اعتقاد بر این است که شخصیت یک فرد در صورت او نمایان است اکثر مردم برای کشف حقیقت در مورد یک دیگر از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند فهمیدن اینکه دیگری واقعا چگونه بوده است به دلایل روشن یکی از دغدغه‌های های مهم فکری انسان بوده است چهره خوانی ما را یاری می رساند تا فارغ از عادت هایی مانند تعمیم و تبعیض شخصیت دیگران را ارزیابی کنیم و سعی  می کنیم حقایق را آنطور که (میخواهیم) ببینیم و آنگونه که واقعاً (هستند). صورت ما تاریخچه گویایی از زندگی ماست و می‌تواند همچون یک کتاب جذاب مورد مطالعه قرار گیرد چهره خوانی جز جدایی ناپذیر سرشت انسان است قبل از این که زبان گفتاری به وجود آید انسان های نخستین از راه های غیر کلامی برای برقراری ارتباط استفاده می‌کردند با بهتر درک کردن مفهوم اشارات صورت و زبان بدن همنوعانش ، ما انسانها موجوداتی با ابعاد مختلف جسمی، ذهنی ،عاطفی و روحی هستیم هر یکی از بعدهای  وجود ما متاثر از دیگری است .طرز فکر و نوع احساسات ما در چهره مان قابل مشاهده است صورت نمایا نگر صفات درونی است. در چهره شناسی هرچیزی حائز اهمیت است. مثلاً چشم ها برای دیدن از بینی برای تنفس و بو کردن و از گوش ها برای شنیدن استفاده می‌کنیم هر جز صورت همچون دریچه ای است که بخشی از خصوصیات اخلاقی ما را نمایان می‌کند . از دید یک چهره خوان چشم ها نمایانگر احتیاط، بینی نشان دهنده حمایت و گوش‌ها  بیانگر استقلال اند. هر جز صورت و هر خط روی آن تجسم بخش از عادات و خلقیات دارنده آن است به عبارت دیگر صورت ما آیینه  زندگی ماست .

(فیزیوگنومی ) یا چهره خوانی هنری کهن است که در سراسر جهان شناخته شده است .

چگونگی شناخت چهره ها:

قدم اول؛ اطمینان حاصل کنید که نور کافی برای دیدن تمام خطوط روی صورت فرد وجود دارد.

قدم دوم؛ دقت کنید که صورت فرد مورد نظر در حالت طبیعی خود بوده و چانه بالا یا پایین نگه داشته نشده باشد .

 قدم سوم؛ دقت کنید که اعضای صورت فرد چگونه نور را منعکس می کند (مثلاً: بینی بزرگ، چانه قوی، چشمان گرد )

قدم چهارم ؛صورت را به دو نیمه عمومی و مساوی تقسیم کنیم نیمه سمت چپ به زندگی فرد و نیمه سمت راست به زندگی شغلی و حرفه‌ای فرد مربوط می شود.

قدم پنجم ؛به خاطر داشته باشید که آشکار ترین ویژگی‌های صورت مهمترین آن نیز هست چهره خوانی قادر است به شما یاد دهد که قدر دیگران را بدانید و آن ها را همان طور که هستند بپذیرید و این قدرت زیبایی چهره خوانی است.

( خداوند یک چهره به شما اعطا کرده و شما چهره دیگری برای خود می سازی   ویلیام شکسپیر)