موادی از آئین‌نامه داخلی کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در این کمیسیون به تصویب رسید. به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم به نقل از ایرنا از خانه ملت، سومین نشست کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربرد عصر یکشنبه […]

 موادی از آئین‌نامه داخلی کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در این کمیسیون به تصویب رسید.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم به نقل از ایرنا از خانه ملت، سومین نشست کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربرد عصر یکشنبه به صورت زنده از طریق یکی از اپلیکیشن های اینترنتی به صورت زنده پخش شد که به موضوع بررسی و تصویب آئین نامه داخلی کمیسیون مشترک اختصاص داشت.

براساس ماده ۴ مصوب امروز کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی مقرر شد؛ مشروح مذاکرات تمام جلسات کمیسیون به صورت زنده از طریق رسانه ملی و تارنما (سایت) و خبرگزاری خانه ملت برای اطلاع عموم پخش شود. نماینده رسانه‌ها و جراید داخلی که مجوز ورود به مجلس شورای اسلامی را دارند و به ویژه رسانه ملی می‌توانند با حضور در جلسات علنی کمیسیون گزارش روند بررسی طرح و مصوبات را تهیه و پخش کنند.

همچنین پس از بحث و گفت‌وگوهای صورت گرفته نمایندگان با ماده ۵ طرح موافقت کردند که بر اساس آن جلسات هیأت رئیسه کمیسیون به منظور تبادل نظر و اخذ تصمیمات در مورد جلسات کمیسیون و تنظیم دستور هفتگی با توافق اکثریت اعضای هیأت رئیسه تشکیل می‌شود.

بر اساس ماده ۶ این طرح هم رییس و نواب رییس، اداره جلسات کمیسیون، امضا و ارسال تمامی دعوتنامه‌ها، مکاتبات اداری و مصوبات کمیسیون را برعهده دارند.

طبق ماده ۷ مصوب هیأت رییسه کمیسیون موظف است دستگاه‌های اجرایی و سایر ذینفعان مرتبط با طرح را به منظور الزام حضور دائمی در جلسات کمیسیون تعیین کند. نمایندگان دستگاه‌های مربوطه موظف هستند با اختیار تام در جلسات به طور مستمر حضور یابند.

اعضای کمیسیون مشترک با ماده ۸ این طرح موافقت کردند که بر اساس آن  دبیران کمیسیون مسوولیت حضور و غیاب اعضای کمیسیون، تعیین نوبت و پایش زمان اظهارنظر برای هریک از اعضاء یا مدعوین، قرائت متن مواد و تبصره‌ها برای رأی گیری، ثبت مصوبات و سایر موارد مندرج در این آیین‌نامه را بر عهده دارند. همچنین بر اساس تبصره این ماده مصوبات روزانه کمیسیون پس از تأیید یکی از دبیران کمیسیون به تشخیص رییس کمیسیون توسط سخنگوی کمیسیون از طریق رسانه‌ها به اطلاع مردم می‌رسد.

ماده ۹ طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی، فضای مجازی نیز توسط اعضای کمیسیون تصویب شد که طبق آن دعوت از مدعوین پس از تأیید هیات رییسه کمیسیون و با امضای رییس یا یکی از نواب رییس انجام می‌شود.

اعضای کمیسیون با ماده ۱۱ این طرح موافقت کردند که طبق آن اسامی حاضران و غایبان هر جلسه در ابتدای همان جلسه توسط یکی از دبیران اعلام و گزارش آن به هیأت رییسه مجلس اعلام می‌شود. نمایندگانی که ۳ جلسه رسمی متوالی یا ۵ جلسه رسمی متناوب غایب غیرموجه باشند، از عضویت در کمیسیون مستعفی شناخته می‌شوند و مراتب برای طی مراحل معرفی عضو جدید از کمیسیون مرتبط، به هیأت رییسه مجلس منعکس می‌شود.

نمایندگان ماده ۱۲طرح مذکور را تصویب کردند که در آن آمده است: با تصمیم هیات رییسه کمیسیون، کمیته با کمیته‌های فرعی لازم با دارا بودن یک رییس، دو نایب رییس و یک دبیر تشکیل می‌شود. همچنین بر اساس تبصره این ماده مصوبات کمیته در صورت تصویب در کمیسیون، ملاک اعتبار است.

ماده ۱۳ طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی، فضای مجازی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت که براساس آن هیأت رییسه کمیسیون به پیشنهاد سه نفر از نمایندگان موظف است از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، نمایندگان دستگاه‌های دولتی مرتبط، نمایندگان بخش خصوصی، اصناف، اتاق‌ها، مجامع صنفی و سایر بخش‌های ذی نفع که به نوعی با موضوع طرح ارتباط دارند، حسب مورد و مطابق با موضوع مورد بحث دعوت به عمل آورد.

نمایندگان با ماده ۱۴ طرح مذکور موافقت کردند که بر اساس آن رییس جلسه می‌تواند در ابتدای هر جلسه به مدت پانزده دقیقه نظرات خود را در خصوص طرح  و مطالب مربوط و موضوعات آن مطرح کند.

پیش از این مواد یک تا ۳ آیین نامه داخلی کمیسیون مشترک به تصویب رسیده بود.