در حکمی از سوی عیسی کلانتری معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست اميرعبدالرضا سپنجي به عنوان مدیر کل روابط عمومي و امور رسانه سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در حکم عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به اميرعبدالرضا سپنجي آمده است: به موجب این حکم جنابعالی به سمت مدیرکل روابط عمومی و امور رسانه سازمان منصوب می‌شوید. امیدوارم موفق و موید باشید.

گفتنی است، اميرعبدالرضا سپنجي پیش از این رئيس سابق پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات، عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، عضو شورای تحصيلات تکميلی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی عضو هيأت علمی و استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، عضو کميته تدوین برنامه استراتژیک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، عضو کميته جذب هيأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، عضو هيأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، عضو هيأت علمی و مدیر گروه مطالعات رسانه، عضو پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، مشاور مدیر عامل بيمه نوین در امور مدیریتی، بازاریابی و تبليغات، مدیر و مؤسس روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) در کارنامه کاری خود دارد.