بیش از ۳۰ است که مسئولیت اجتماعی با روابط عمومی در جهان گره خورده است.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم به نقل از اقتصاد ایران – محمد رضا هدایتی کارشناس ارشد علوم ارتباطات- نتیجه خوب از کار خوب ضرب المثل مسئولیت اجتماعی است. بیش از ۳۰ است که مسئولیت اجتماعی با روابط عمومی در جهان گره خورده است.روابط عمومی با ترغیب آگاهانه تر بر اساس شناخت بهتر از انتظارات وتوقعات جامعه منجر به افزایش شهرت سازمان خواهد شد.البته بر اساس تعاریف علمی از روابط عمومی ها، این نهاد در سازمان ها با ایفای درست مسئولیت اجتماعی منجر به بهبود ارتباط سازمان با مخاطبان ،افزایش وفاداری وبهبود روحیه کارکنان وهمچنین در جلوگیری یا کاهش تمارضات احتماعی با مراجعین در زمینه خدمات وعملکرد سازمان می توانند موثر باشد.

مسئولیت اجتماعی

پس ازتحولات دهه ۱۹۶۰ودهه ۱۹۷۰ مسئولیت اجتماعی همواره به عنوان یکی از بحثهای مهم روز تبدیل شده است. انتظارات مردم از سازمان ها تغییر کرده و آنها مجبور بودند. با تقاضای روز افزون برای مسئولیتی فراتر از مسئولیت منافع خود هماهنگ باشند.

جامعه دیگر هزینه های اجتماعی رشد تک منظوره اقتصادی مانند آلودگی ومحصولات مضر و محیط کاری خطرناک را تحمل نمی کند. شرکت ها و سازمانها متوجه شدند که چیزی بیش از موسسات اقتصادی هستند ومسئول هستند که با تخصیص منابع خود به حل مساله اجتماع ، به برخی از مشکلات شدید اجتماعی که بسیاری از شرکت ها باعث آن شده اند کمک کنند.(بوشولز،۱۹۸۹،ص۲۵).

مسئولیت طراحی وپیاده کردن برنامه های مسئولیت اجتماعی باید در چند حیطه مختلف سازمانی تقسیم شود، قانون،منابع انسانی،روابط عمومی،حسابداری وبرنامه ریزی.

روابط عمومی

مسئولیت اصلی به عهده هر کدام که باشد ،روابط عمومی باید بازیگر فعال این برنامه ها باشد. روابط عمومی اصولا باگوش دادن به خواسته های مخاطبان برون سازمانی ودرون سازمانی می تواند در انتقال موثر ارزش ها، رفتارها ومدیریت نمودن تصویر عمومی سازمان کمک نماید.اگر سازمان ها یا شرکت ها می خواهند به سود دهی بیشتر یا شهرت مطلوب در جامعه برسند بدون ایفای نقش روابط عمومی ، رسیدن به چنین جایگاهی امکان پذیرنیست.

روابط عمومی ها می توانند با پایش افق اقتصادی-سیاسی اجتماعی برای مسایلی که ممکن است بر یک سازمان اثر بگذارد وشناسایی درک وانتظارات ازیک سازمان درجامعه به پذیرش مسئولیت اجتماعی سازمان کمک نمایند.

بدون شک روابط عمومی ها با داشتن دیدگاه مسئولیت اجتماعی در فعالیت ها در زمینه های اطلاع یابی ،پردازش اطلاعات واطلاع رسانی شاهد شکوفایی قابل احترامی در فعالیتها به نفع سازمان ومردم خواهند بود.

شاید به همین دلیل است که دانشمندان علوم ارتباطات ، یکی از شاخص های مهم ارزیابی مدیریت یک سازمان را در برون داد فعالیت های روابط عمومی آن سازمان جستجو می کنند.

  • نویسنده : محمد رضا هدایتی کارشناس ارشد علوم ارتباطات