معرفی رئیس جدید پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با حکم محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قاسم زائری به‌عنوان رئیس جدید پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات معارفه شد.   به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم   با حکم محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قاسم زائری به‌عنوان رئیس جدید پژوهشگاه فرهنگ، هنر […]

معرفی رئیس جدید پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

با حکم محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قاسم زائری به‌عنوان رئیس جدید پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات معارفه شد.

  به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم 

 با حکم محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قاسم زائری به‌عنوان رئیس جدید پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات معارفه شد.