و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون جناب اقای دکتر احمدرضا انصاری پور فقدان پدر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی و خانواده معظم از پروردگار متعال خواهانیم. […]

و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون

جناب اقای دکتر احمدرضا انصاری پور

فقدان پدر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی و خانواده معظم از پروردگار متعال خواهانیم.

محمدرضا حقیقی

مدیرمسول و صاحب امتیاز

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم