روند پژوهش های ارتباطی در ایران ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار می کند:
روند پژوهش های ارتباطی در ایران

روند پژوهش های ارتباطی در ایران با حضور محسنیان راد، سیدمحمد دادگران، حسام الدین آشنا و حسین بصیریان جهرمی 28 اردییهشت سال جاری برگزار می شود.

اطلاع رسانی
نشست تخصصی نقش ارتباطات اجتماعی در مدیریت بحران آب زیرزمینی ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می کند

نشست تخصصی نقش ارتباطات اجتماعی در مدیریت بحران آب زیرزمینی

سخنرانان دومین رخداد ملی بررسی مسائل و چالش های روابط عمومی ایران ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
همزمان با روز ملی ارتباطات و روابط عمومی

سخنرانان دومین رخداد ملی بررسی مسائل و چالش های روابط عمومی ایران

«دومین رخداد ملی بررسی مسائل و چالش های روابط عمومی ایران»، 25 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود.