‌ ۱۰ نارسایی ارتباطی در بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱۳ خرداد ۱۳۹۷

‌ ۱۰ نارسایی ارتباطی در بنیاد شهید و امور ایثارگران

نهاد مقدس بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان حسنۀ جاریه امام(ره) برای باز مهندسی و بهبود کیفیت در وهله نخست نیاز به شناخت موانع توسعه سازمانی دارد که در ذیل موانع و نارسائی های ارتباطی آن بیان می گردد.

آموزش
چیزی یافت نشد !