آدرس :

تهران – خيابان انقلاب – ابتداي خيابان قدس – ساختمان شماره ۳ – طبقه ۳ واحد ۱۱

تلفن : ۶۶۹۶۲۵۱۶

نمابر : ۶۶۹۶۲۵۱۷

پست الكترونيك : info@pra8.ir