آزادسازی سهام عدالت، موانع و راهکارها
کتاب «آزادسازی سهام عدالت، موانع و راهکارها» به رشته تحریر درآمد ۰۷ شهریور ۱۳۹۷
همراه با کتاب

کتاب «آزادسازی سهام عدالت، موانع و راهکارها» به رشته تحریر درآمد

مهدی حاجی‌وند از نگارش کتابی با عنوان "آزادسازی سهام عدالت، موانع و راهکارها" خبر داد.