آسیب شناسی حوزه روابط عمومی
میزگرد «آسیب شناسی حوزه روابط عمومی» در ایرنا سمنان برگزار شد ۰۱ دی ۱۳۹۷

میزگرد «آسیب شناسی حوزه روابط عمومی» در ایرنا سمنان برگزار شد

میزگرد «آسیب شناسی حوزه روابط عمومی» در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) استان سمنان برگزار شد.