ابر مولکولی آفتاب‌پرست!
۰۸ اسفند ۱۴۰۰

ابر مولکولی آفتاب‌پرست!

ابر مولکولی آفتاب‌پرست! پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم   این تصویر خوش‌ترکیب با اینکه تنها ۵؍۱ درجه را دربر می‌گیرد، ولی در فاصله تخمینی ابر مولکولی Chamaeleon I حدود ۱۷ سال نوری را پوشش می‌دهد. بخش‌های تیره و سحابی‌های روشن در این نمای تلسکوپی آسمان جنوبی، نشانه‌هایی گویا از وجود ستاره‌های جوان و همچنین شکل‌گیری […]