اثربخشی در روابط عمومی
ضعف راهبری در روابط عمومی‌ها 17 اکتبر 2018
یادداشت

ضعف راهبری در روابط عمومی‌ها

سید علیرضا علوی- روابط عمومی آینده از عناوین جذاب برای همه کسانی است که به نحوی در زمینه روابط عمومی فعالیت دارند.