اجلاس ایران و آفریقا
کارگاه مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل برگزار شد 01 آگوست 2018
در حاشیه اجلاس ایران و آفریقا؛

کارگاه مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل برگزار شد

در حاشیه اجلاس ایران و آفریقا، کارگاه مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل با حضور دکتر محمدرضا حقیقی مدرس دانشگاه و دبیر انجمن روابط عمومی ایران برگزار شد.