احسان الله حجتی
انتصاب مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی 15 مه 2019

انتصاب مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی احسان الله حجتی را به عنوان مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی این وزارتخانه منصوب کرد.