اداره کل رسانه های داخلی
نشریات، کاغذ مورد نیاز خود را به اداره کل رسانه های داخلی اعلام کنند 29 آگوست 2018

نشریات، کاغذ مورد نیاز خود را به اداره کل رسانه های داخلی اعلام کنند

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی اعلام کرد: مدیران نشریات می توانند درخواست خود را برای تامین کاغذ مورد نیاز به این اداره کل ارسال کنند.