ارزش و شهرت در روابط عمومی
۰۸ بهمن ۱۳۹۷

ارزش شهرت و اعتبار در روابط عمومی

حقیقت این است که خوشنامی، بزرگترین سرمایه دوران حرفه ای ماست. این شهرت باعث ایجاد اعتماد و الهام بخشی می شود. همچنین در کنار آماده سازی و تلاش بسیار، شهرت می تواند سبب موفقیت ما در زندگی حرفه ای و شخصی شود.