ارزیابی شرکت های حاضر در رویداد چهارم شتاب گرفت
ارزیابی شرکت های حاضر در رویداد چهارم شتاب گرفت ۳۰ فروردین ۱۴۰۱

ارزیابی شرکت های حاضر در رویداد چهارم شتاب گرفت

ارزیابی شرکت های حاضر در رویداد چهارم شتاب گرفت پایگاه خبری  روابط عمومی هنر هشتم:// بنابه گزارش پایگاه خبری  روابط عمومی هنر هشتم ، تایماز سید مصطفایی دبیر کل جایزه مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی از شتاب گرفتن ارزیابی و ممیزی شرکت های حاضر در رویداد چهارم خبر داد. سید مصطفایی گفت: با […]