ارکان کمپین
۱۹ دی ۱۳۹۷
یادداشت

ضعف کمپین‌نویسی در ایران

دکتر مجید رضائیان-تبلیغات با وجود ظاهر جذاب و فریبای خود، به غایت وابسته به فکر و اندیشه و خلاقیت و ایده‎پردازی است.