از سوی محسنی اژه ای ابلاغ شد گام جدید قوه قضاییه در مسیر مردمی شدن و جلوگیری از اطاله دادرسی
۱۷ بهمن ۱۴۰۰

از سوی محسنی اژه ای ابلاغ شد گام جدید قوه قضاییه در مسیر مردمی شدن و جلوگیری از اطاله دادرسی

از سوی محسنی اژه ای ابلاغ شد گام جدید قوه قضاییه در مسیر مردمی شدن و جلوگیری از اطاله دادرسی رئیس قوه قضاییه در راستای سیاست‌های دوران تحول و تعالی دستگاه قضایی و در مسیر مردمی شدن این نهاد و مقابله با مشکل و معضل اطاله دادرسی، دستورالعمل ساماندهی حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری و […]