استاد روزنامه‌نگاری و ارتباطات
مصاحبه با حسن نمکدوست درباره روزنامه‌نگاری در عصر مجازی 21 اکتبر 2018

مصاحبه با حسن نمکدوست درباره روزنامه‌نگاری در عصر مجازی

این روزها که شبکه‌های اجتماعی نقش پررنگی را در دنیای رسانه به خود اختصاص داده‌اند، یکی از مسائل و دغدغه‌های عمومی چگونگی عملکرد اهل رسانه و روزنامه‌نگاران در این شبکه‌هاست. طی ماه‌های اخیر بارها شاهد بوده‌ایم که یک خبر یا عکس یا رخداد به یکباره به موجی عظیم در دنیای رسانه و افکار عمومی بدل شده و شبکه‌های اجتماعی ساعت‌ها و روزها به آن پرداخته‌اند.