استاد محمدعلی بهمنی
۱۹ شهریور ۱۳۹۷

رئیس شورای شعر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استعفا داد

استاد محمدعلی بهمنی، رئیس شورای شعر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سمت خود استعفا داد.