استانداری کرمان
۰۷ آذر ۱۳۹۷
انتصابات

مشاور استاندار کرمان در امور رسانه و روابط عمومی منصوب شد

دکتر عباس تقی‌زاده به عنوان مشاور استاندار کرمان در امور رسانه و روابط عمومی بر صندلی "مهدی زین‌الدینی" تکیه زد.