استاندار تهران
بابایی سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری تهران شد ۰۹ آبان ۱۳۹۷
انتصابات

بابایی سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری تهران شد

استاندار تهران در حکمی «امین بابایی» را به سمت سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران منصوب کرد.