استاندار هرمزگان
انتصاب سرپرست روابط عمومی استانداری هرمزگان 10 آوریل 2019

انتصاب سرپرست روابط عمومی استانداری هرمزگان

استاندار هرمزگان با صدور حکمی در نشست شورای اداری استان «فاطمه رکن الدینی» را به سمت سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل این استانداری منصوب کرد.