استاندار یزد: جایگاه روابط عمومی‌ها، جایگاه مشاورت و معاونت در سازمان است
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

استاندار یزد: جایگاه روابط عمومی‌ها، جایگاه مشاورت و معاونت در سازمان است

استاندار یزد: جایگاه روابط عمومی‌ها، جایگاه مشاورت و معاونت در سازمان است استاندار یزد اظهار کرد: جایگاه روابط عمومی‌ها، جایگاه مشاورت و معاونت در سازمان است و اگر در ذهن مدیران مجموعه جایگاهی غیر آن داشته باشند قطعاً مدیر، سازمان و جامعه ضربه خواهند دید.  پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم –|| استاندار یزد اظهار کرد: […]