استان تهران
۱۶ مرداد ۱۳۹۷

تهران میزبان گردهمایی روابط عمومی های منطقه یک کشور است

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران از برگزاری گردهمایی مدیران کل روابط عمومی استانداری های منطقه یک کشور در روز سه شنبه به میزبانی این استان خبر داد.