استیضاح
محمد شریعتمداری را راهی مازندران کرد 11 اکتبر 2018
تخریب 220 واحد صنعتی در سیل اخیر مازندران

محمد شریعتمداری را راهی مازندران کرد

تخریب 220 واحد صنعتی در سیل اخیر مازندران، محمد شریعتمداری را راهی مازندران کرد.