اصفهان
اصفهان میزبان نخستین جشنواره رسانه ای معلولان 29 آگوست 2018

اصفهان میزبان نخستین جشنواره رسانه ای معلولان

نخستین جشنواره رسانه ای معلولان به زودی در اصفهان برگزار می شود.