اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان یزد
اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های قرچک انتخاب شدند 03 دسامبر 2018

اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های قرچک انتخاب شدند

اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های قرچک با رأی مدیران روابط عمومی ادارات و نهادهای این شهرستان انتخاب شدند.

انتخاب اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان یزد 09 اکتبر 2018
رویدادهای روابط عمومی

انتخاب اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان یزد

در نشست شورای هماهنگی روابط عمومی ادارات استان یزد که با حضور مدیرکل روابط عمومی استانداری ‌و مسئولان روابط عمومی دستگاه های استان برگزار شد، بازرس، خزانه دار و هفت نفر از اعضای ‌دوازدهمین دوره هیئت رئیسه ‌شورای هماهنگی روابط عمومی های استان انتخاب شدند.