اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان یزد
اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های قرچک انتخاب شدند ۱۲ آذر ۱۳۹۷

اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های قرچک انتخاب شدند

اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های قرچک با رأی مدیران روابط عمومی ادارات و نهادهای این شهرستان انتخاب شدند.

انتخاب اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان یزد ۱۷ مهر ۱۳۹۷
رویدادهای روابط عمومی

انتخاب اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان یزد

در نشست شورای هماهنگی روابط عمومی ادارات استان یزد که با حضور مدیرکل روابط عمومی استانداری ‌و مسئولان روابط عمومی دستگاه های استان برگزار شد، بازرس، خزانه دار و هفت نفر از اعضای ‌دوازدهمین دوره هیئت رئیسه ‌شورای هماهنگی روابط عمومی های استان انتخاب شدند.