اعطای جایزه دکتر نطقی پدر روابط عمومی ایران
جزییات پانزدهمین کنفرانس روابط عمومی ایران اعلام شد ۲۵ مهر ۱۳۹۷

جزییات پانزدهمین کنفرانس روابط عمومی ایران اعلام شد

مهدی باقریان با اعلام جزئیات کنفرانس روابط عمومی، گفت: پانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، صبح روز دوشنبه 30 مهر1397 در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود.