اعطای جایزه دکتر نطقی پدر روابط عمومی ایران
جزییات پانزدهمین کنفرانس روابط عمومی ایران اعلام شد 17 اکتبر 2018

جزییات پانزدهمین کنفرانس روابط عمومی ایران اعلام شد

مهدی باقریان با اعلام جزئیات کنفرانس روابط عمومی، گفت: پانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، صبح روز دوشنبه 30 مهر1397 در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود.