افزایش بیش از 800 درصدی سرمایه بانک رفاه کارگران ثبت شد
۲۵ دی ۱۴۰۰

افزایش بیش از ۸۰۰ درصدی سرمایه بانک رفاه کارگران ثبت شد

افزایش بیش از ۸۰۰ درصدی سرمایه بانک رفاه کارگران ثبت شد   افزایش بیش از ۸۰۰ درصدی سرمایه بانک رفاه کارگران در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،به ثبت رسید. به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم به نقل از  روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر اساس آگهی تغییرات این بانک در اداره ثبت […]