اقدامات بانک رفاه کارگران در حوزه استانداردهای ایمنی مورد تجلیل قرار گرفت
اقدامات بانک رفاه کارگران در حوزه استانداردهای ایمنی مورد تجلیل قرار گرفت ۲۹ آذر ۱۴۰۰

اقدامات بانک رفاه کارگران در حوزه استانداردهای ایمنی مورد تجلیل قرار گرفت

اقدامات بانک رفاه کارگران در حوزه استانداردهای ایمنی مورد تجلیل قرار گرفت   اقدامات توسعه‌ای بانک رفاه کارگران در زمینه رعایت استانداردهای ایمنی، تجهیز و نوسازی سیستم‌های اعلان و اطفاءحریق، مورد تجلیل قرار گرفت.به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در سومین جشنواره برترین‌های آتش‌نشانی شهری و صنعتی و فعالان حوزه آتش‌نشانی در […]