انتخاب روابط عمومی های برتر خوزستان
چهارمین جشنواره «سلام» در خوزستان برگزار می شود 28 نوامبر 2018
رویدادهای روابط عمومی

چهارمین جشنواره «سلام» در خوزستان برگزار می شود

مدیرکل روابط عمومی و بین الملل استانداری خوزستان، از برگزاری چهارمین جشنواره «سلام» با هدف انتخاب روابط عمومی های برتر در خوزستان خبر داد.