انتخاب روابط عمومی های برتر خوزستان
چهارمین جشنواره «سلام» در خوزستان برگزار می شود ۰۷ آذر ۱۳۹۷
رویدادهای روابط عمومی

چهارمین جشنواره «سلام» در خوزستان برگزار می شود

مدیرکل روابط عمومی و بین الملل استانداری خوزستان، از برگزاری چهارمین جشنواره «سلام» با هدف انتخاب روابط عمومی های برتر در خوزستان خبر داد.