انتشارات اطلاعات
۰۲ مرداد ۱۳۹۸

کتاب مشروطه از دامن طنز منتشر شد

کتاب مشروطه از دامن طنز؛ واکاوی طنز و کاریکاتور در جنبش مشروطه، نوشته دکتر نسترن خواجه‌نوری استاد و عضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات و رسانه توسط انتشارات اطلاعات منتشر شد.