انتشارات کارگزار روابط عمومی
۲۸ بهمن ۱۳۹۷
همراه با کتاب

کتاب «روزنامه‌نگاری پهپادی» منتشر شد

انتشارات کارگزار روابط عمومی، کتاب "روزنامه‌نگاری پهپادی" که به همت مهدی باقریان تدوین شده، در 101 صفحه منتشر شد.