انتشارات کارگزار روابط عمومی
کتاب «روزنامه‌نگاری پهپادی» منتشر شد 17 فوریه 2019
همراه با کتاب

کتاب «روزنامه‌نگاری پهپادی» منتشر شد

انتشارات کارگزار روابط عمومی، کتاب "روزنامه‌نگاری پهپادی" که به همت مهدی باقریان تدوین شده، در 101 صفحه منتشر شد.