انتصاب مدیرکل روابط عمومی استانداری فارس
۲۱ مهر ۱۴۰۰

انتصاب مدیرکل روابط عمومی استانداری فارس

انتصاب مدیرکل روابط عمومی استانداری فارس محمد هادی ایمانیه استاندار فارس با صدور حکمی هادی بستام را به عنوان سرپرست اداره کل روابط‌عمومی و امور بین الملل استانداری فارس منصوب کرد. پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم –|| محمد هادی ایمانیه استاندار فارس با صدور حکمی هادی بستام را به عنوان سرپرست اداره کل روابط‌عمومی و امور بین […]