انتصاب مدیر ارتباطات و بین‌الملل سازمان بنادر‌ و دریانوردی
۱۹ فروردین ۱۴۰۱

انتصاب مدیر ارتباطات و بین‌الملل سازمان بنادر‌ و دریانوردی

انتصاب مدیر ارتباطات و بین‌الملل سازمان بنادر‌ و دریانوردی با حضور عضو هیات عامل و معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی، حسین خوشبخت به عنوان مدیر ارتباطات و بین‌الملل این سازمان معرفی شد. پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم–|| با حضور عضو هیات عامل و معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت و […]