انتصاب مدیر روابط‌عمومی‌ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰۹ خرداد ۱۴۰۱

انتصاب مدیر روابط‌عمومی‌ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// طی حکمی از سوی مدیرعامل گروه توسعه ملی، احسان مقدم به عنوان مشاور مدیرعامل و مدیر روابط‌عمومی‌ و امور بین الملل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی منصوب شد.