انتصاب مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی
۱۷ دی ۱۴۰۰

انتصاب مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی

انتصاب مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی دکتر سید میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، سید محمدرضا فیاضی بروجنی‌ را به عنوان مشاور خود و مدیرکل روابط عمومی این سازمان منصوب کرده و از خدمات حسن ضابطی مدیرکل سابق تقدیر کرد. به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم: دکتر موسوی، مدیرعامل سازمان […]