انجمن متخصصان روابط عمومی و موسسه کارگزار روابط عمومی
دومین همایش نقش روابط عمومی در صنعت بانکداری برگزار می‌شود ۲۱ آبان ۱۳۹۷

دومین همایش نقش روابط عمومی در صنعت بانکداری برگزار می‌شود

دومین همایش «بررسی نقش روابط عمومی در صنعت بانکداری» از سوی انجمن متخصصان روابط عمومی و موسسه کارگزار روابط عمومی اواخر دی ماه سال جاری برگزار می‌شود.