انجمن متخصصان روابط عمومی و موسسه کارگزار روابط عمومی
دومین همایش نقش روابط عمومی در صنعت بانکداری برگزار می‌شود 12 نوامبر 2018

دومین همایش نقش روابط عمومی در صنعت بانکداری برگزار می‌شود

دومین همایش «بررسی نقش روابط عمومی در صنعت بانکداری» از سوی انجمن متخصصان روابط عمومی و موسسه کارگزار روابط عمومی اواخر دی ماه سال جاری برگزار می‌شود.