بابک شایسته
در نشست هیات مدیره انجمن پلاستیک استان با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد 28 دسامبر 2021

در نشست هیات مدیره انجمن پلاستیک استان با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد

در نشست هیات مدیره انجمن پلاستیک استان با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد بررسی راه اندازي پتروشيمي كرمان با فناوري روز دنيا، نشست هیات مدیره انجمن همگن صنایع پلاستیک خانه صمت استان کرمان با دکتر پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم در این نشست ابتدا […]