برخورد بازرسان با تخلفات نانوایی‌ها/ گرانفروشی حتی به قاضی تعزیرات
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

گزارش یک بازدید میدانی؛ برخورد بازرسان با تخلفات نانوایی‌ها/ گرانفروشی حتی به قاضی تعزیرات

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// افزایش قیمت نان در حالی مطرح شده است که مسئولان اقتصادی دولت صراحتا اعلام کرده اند که قرار نیست قیمت نان سنتی افزایش یابد.