برند
برنـد را باید سـاخـت ۰۲ تیر ۱۳۹۷
دانستنی های روابط عمومی

برنـد را باید سـاخـت

پاسخ کوتاه به اين سؤال که چگونه و چه وقت بايد برندسازي کرد، اين است که برند را زماني مي‌سازيد، که براي وعده دادن به مشتري‌‌ها آمادگي داريد و زماني مي‌توانيد برندتان را حفظ کنيد که به وعده‌اي که داده‌ايد، به طور مطلق و قاطعانه يقين داريد.