بنیاد حامیان دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
بنیاد حامیان دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران انتخاب شدند ۲۳ آبان ۱۴۰۰

بنیاد حامیان دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران انتخاب شدند

با برگزاری شورای عمومی بنیاد حامیان دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران بنیاد حامیان این دانشکده انتخاب شدند: به گزارش “پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم” در جلسه‌ای که با حضور اعضای محترم هیئت موسس و شورای عمومی حامیان دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران در محل این دانشکده با حضور جمعی از […]