بن کریمر
۱۹ دی ۱۳۹۷
آیا شیوه‌های دیگری وجود دارد که می‌توان آنها را در روزنامه‌نگاری در کنار ویدیو استفاده کرد؟

روزنامه نگاری فتوگرامتری

فتوگرامتری شامل گرفتن عکس‌ها به روش بسیار خاص است و اساساً شما عکس‌ها را به محتوای سه بعدی و همچنین به محتوای واقعیت مجازی تبدیل می‌کنید.