به فرزندان متولد ۱۴۰۰ به بعد سهام اختصاص پیدا می‌کند
به فرزندان متولد ۱۴۰۰ به بعد سهام اختصاص پیدا می‌کند ۱۵ اسفند ۱۴۰۰

به فرزندان متولد ۱۴۰۰ به بعد سهام اختصاص پیدا می‌کند

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ به فرزندان متولد ۱۴۰۰ به بعد سهام اختصاص پیدا می‌کند نمایندگان مجلس در مصوبه ای دولت را مکلف کردند که به فرزندانی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ به بعد در استان هایی با نرخ باروری پایین به دنیا می آیند، سهام اختصاص داده شود. به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر […]