به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل تخصصی بانک رفاه کارگران دعوت به همکاری می‌کند
به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل تخصصی بانک رفاه کارگران دعوت به همکاری می‌کند ۰۹ بهمن ۱۴۰۰

به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل تخصصی بانک رفاه کارگران دعوت به همکاری می‌کند

به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل تخصصی بانک رفاه کارگران دعوت به همکاری می‌کند بانک رفاه کارگران در نظر دارد به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود در مشاغل تخصصی، از بین دانش‌آموختگان دانشگاهی واجد شرایط دعوت به همکاری کند. به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم به […]