بیش از 4هزار شرکت از خدمات فن‌بازارها استفاده می‌کنند
30 نوامبر 2021

بیش از ۴هزار شرکت از خدمات فن‌بازارها استفاده می‌کنند

بیش از ۴هزار شرکت از خدمات فن‌بازارها استفاده می‌کنند به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم توسعه بازار محصولات فناورانه روش خود را دارد و بسیاری از شرکت‌ها به تنهایی از پس این کار برنمی‌آیند. آنها برای این کار نیازمند شناسایی و ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری و تسهیل روند تجاری‌سازی هستند. کاری […]