بین المللی
پانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران برگزار می شود 23 جولای 2018
مهرماه سال جاری

پانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران برگزار می شود

پانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران (ICPR)، با موضوع "برنامه ریزی سناریو در روابط عمومی" مهرماه سال جاری برگزار می شود.